Chống thấm cho mặt tường trong tường chắn

06/01/2018

Chống thấm mặt trong tường chắn bằng vữa trộn sẵn và hỗn hợp polyme cải tiến trộn tại công trường.


Tất cả các bề mặt bê tông hiện hữu phải được làm sạch bằng vòi nước và phải kiểm tra không bị rò rỉ nước. Những nơi bị rò rỉ nước cần phải được đánh dấu trước. Dùng chất chặn nước chống thấm Sika 102 và Sikagrout để chặn những nơi bị rỉ nước trước khi thi công vữa Sika Latex.

chống thấm cho  tường trong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện nền bê tông: Thi công công trình dùng chất kết nối và vữa trộn tại công trình Sika Latex lên  mặt bê tông nhám để tạo bề mặt phù hợp để thi công lớp phủ chống thấm.

Vật liệu: Vữa cải tiến Sika Latex  được làm phẳng sơ bộ bề mặt bê tông gồ ghề.
Sikatop 107 Seal Vữa chống thấm polymer và silicafume cải tiến.
Sikagrout 212 – 11 Chặn nước bị rò rỉ nếu có yêu cầu.
Sika 102 water plug Chặn nước bị rò rỉ nếu có yêu cầu.

 

 

 

 

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN