BT số 15 Lô 1, C4/N0 khu đấu giá Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội

06/01/2018
bt-so-15-lo-1-c4-n0-khu-da-u-gia-nam-trung-yen-ca-u-gia-y-ha-no-i

Là dự án thi công tổng thể phần chống thấm, cảnh quan sân vườn cho một cho những khách hàng vô cùng khó tính.Với những yêu cầu cao nhất cho phần hoàn thiện.

1.Chống thấm sân vườn trong nhà, Chống thấm nhà vệ sinh.

2.Chống thấm sàn mái bằng phương pháp dán màng nóng.

3.Chống thấm mái gỗ.

4. Lắp đặt vỉ trồng cây VersiCell.

5.  Trải vải  địa, đổ đất, trồng cây.

Hãy tới với các dịch vụ chống thấm tại Hà Nội  của chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.

 

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN