chống thấm đông cứng nhanh

Sắp xếp theo:

Các sản phẩm chống thấm đông cứng nhanh dạng bột, đông dứng nhanh dạng nước kết hợp với xi măng. Đông cứng trong vòng 1 phút, đông cứng trong vòng 3 phút. Các sản phẩm chống thấm đông cứng nhanh tạo cường độ sớm, bịt kín các vị trí chảy nước nhanh, có thành phần  trương nở giúp chống thấm lâu dài.