SỢI CARBON FIBER GIA CƯỜNG

Sắp xếp theo:

Các sản phẩm làm từ sợi Carbon Fiber được ứng dụng trong xây dựng như gia cường các kết cầu nứt vỡ, xử lý lỗi và các khuyết tật bề mặt bê tông, gia cố tính vững chắc của một số kết cấu bê tông do việc thi công không đạt yêu cầu thiết kế hoặc duy tu cải tạo các công trình cũ đã suy yếu.