PHỤ GIA BÊ TÔNG

Sắp xếp theo:

Các dòng phụ gia bê tông chất lượng cao của các hãng nổi tiếng có lịch sử lâu đời trên thế giới: BASF, SIKA, SCHOMBURG, MAPEI. Các hãng sản xuất phụ gia nổi tiếng ở Việt Nam: IBST, VINKEMS. Các dòng phu gia đông kết nhanh, phụ gia kéo dài thời gian ninh kết, phụ gia hóa dẻo, phụ gia giảm nước tăng cường độ, phụ gia duy trì độ sụt và rất nhiều loại phụ gia khác