vữa rót gốc nhựa gốc epoxy

Sắp xếp theo:

Vữa rót, vữa tự chảy gốc nhựa epoxy, vữa rót hai thành phần, vữa rót 3 thành phần. Các loại vữa rót chất lượng cao của Sika, Mapei, Vinkems. Vữa có độ chảy tốt, vữa rót gốc Epoxy có ưu điểm lớn là cường độ phát triển rất nhanh, cường độ sau cùng của sản phẩm rất cao.