Tuyển dụng

Tuyển dụng năm 2024

Đào Quang Huy 06/01/2018
Công ty TNHH TM&DV USS Việt Nam là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chống thấm và hóa chất xây dựng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng vị trí sau: