MATIT CHÈN KHE

Sắp xếp theo:

Sản phẩm matit dạng bitum deo công nghệ cao, chuyên sử dụng chèn các vị trí khe co giãn, khe nhiệt của các kết cấu bê tông