BĂNG CẢN NƯỚC

Sắp xếp theo:

Băng cản nước PVC với nhiều thương hiệu nổi tiếng: Sika waterbar, Vinkems, Mapei cùng với các sản phẩm chất lượng cao sản xuất trong nước. Hàng băng cản nước đa dạng chủng loại màu săc, kính cỡ, PVC V150, PVC V200, PVC V250, PVC V300, PVC V320, PVC O150, PVC O200, PVC O250, PVC O300, PVC O320