phụ gia rút ngắn thời gian ninh kết

Sắp xếp theo:

Phụ gia rút ngắn thời gian ninh kết giúp sản phẩm bê tông ninh kết nhanh trong thời gian  đầu mà không ảnh hưởng tới cường độ sau cùng của bê tông. Ngoài ra phụ gia rút ngắn thời gian còn có tính năng hóa dẻo, giảm nước và tăng cường độ của bê tông