THANH TRƯƠNG NỞ

Sắp xếp theo:

Thanh trương nở có thành phần từ cao su thiên nhiên, phụ gia trương nở, các phụ gia đặc biệt giúp sản phẩm nở thể tích lớn khi gặp nước, nở đều, đồng nhất, không bị phá khối và duy trì các đặc tính cơ lý ngay cả khi chịu áp suất nước lớn. Với các thương hiệu nổi tiếng: Hyperstop, Sika Swelltop, Sika Hydrotite