VỮA SỬA CHỮA VÀ BẢO VỆ BÊ TÔNG

Sắp xếp theo:
MasterEmaco 2525
Xem nhanh

Masteremaco 2525

6.800.000₫

Vữa sửa chữa bê tông gồm nhiều dòng khác nhau: Vữa sửa chữa bề mặt giúp bề mặt  mịn, đẹp. Vữa sửa chữa kết cấu bù các vị trí kết cấu bị khuyết tật bị lỗi trong quá trình thi công.