Vữa bơm cáp dự ứng lực

Sắp xếp theo:

Vữa trộn sẵn chất lượng cao: không co ngót, khôn tách nước, cường độ cao, chuyên dùng cho để bơm cáp dự ứng lực nhà cao tâng, cầu, cảng, và các công trình đặc biệt.