Dự án chống thấm chung cư N03 - T5 Ngoại Giao Đoàn

06/01/2018
du-an-chong-tham-chung-cu-n03-t5-ngoai-giao-doan

Chống thấm tổng thể dự án: Từ tầng hầm đến chống thấm khu vệ sinh, và chống thấm mái.

Với tính chất trọng điểm của dự án. Dự án nhằm đáp ứng  nhu cầu đầu tư phát triển khu Đoàn ngoại giao cho Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, văn phòng của các Tổ chức Quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, khu ở cho người nước ngoài tại Hà Nội. Chử đầu tư Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội đã yêu cầu rất cao cho các nhà thầu , các hạng mục đặc biệt là gói thầu chống thấm.

Vơi sự nghiêm túc trong công việc của đội ngũ công nhân viên USS đã hoàn thành các chỉ tiêu một cách xuất xắc.

Công nhân đang thi công chống thấm khu WC bằng vặt liệu Sikaproof membrane

Chống thấm mái bằng vật liệu màng chống thấm gốc Bitum

Dự án đang dần hoàn thiện.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN