Các hình thức chống thấm tầng hầm 2

06/01/2018

Chống thấm và các nguyên tắc chống thấm công trình: Chống thấm tầng hầm, chống thấm sàn mái,.. cần có. 


1. Chống thấm chủ động


a.b. các hình thức chống thấm tầng hầm

xem thêm...

Chống thấm nhà vệ sinh

Quy trình và các bước chống thấm nhà vệ sinh

Yêu cầu cần có khi chống thấm tầng hầm

5 sai lầm thường hay mắc phải khi chống thấm


c, Kiểm lại nguyên tắc chống thấm

 Nguyên tắc chống thấm “Tầng tầng lớp lớp’’ ở giải pháp này được thể hiện như sau:
+ Đối với nền: Nước rất khó thấm từ phía dưới lên qua các lớp vữa láng chống thấm, là tầng thứ nhất. Tiếp đó sẽ bị cản lại bởi lớp sơn chống thấm – chống thấm sika, là tầng thứ 2. Tiếp theo, đó sẽ là lớp giấy cao su cũng góp phần ngăn thấm nước, là tầng thứ 3. Cuối cùng là lớp bê tông nền có khả năng chống thấm tốt vì lớp này đã được đầm chặt, là tầng 4.
Như vậy nước muốn thấm ngược từ dưới lên tại một điểm nào đó ở lớp nền thì tại vị trí đó phải có khuyết tật và đồng thời cả 4 tầng lớp trên. Điều này là không thể xảy ra.

+ Đối với tường:
- Nước từ phía ngoài không thể thấm và chảy dòng qua lớp đất sét dẻo, mà chỉ có thể thấm ẩm từ từ. Đó là tầng thứ nhất.
- Lớp sơn chống thấm có khả năng ngăn cản hoàn toàn không cho nước tiếp tục thấm qua. Đó là tầng thứ 2.
- Lớp vữa xi măng đánh màu là lớp vật liệu dùng để chống thấm rất tốt, nước không dễ gì mà thấm qua lớp này. Đó là tầng thứ 3.
- Cuối cùng là lớp bê tông tường đã được sử lý đầm chặt nên có khả năng chống thấm tốt. Đó là tầng thứ 4. Nếu là tường được xây gạch chặt chẽ, no mạch thì có tác dụng chống thấm rất tốt.

Như vậy, một khi nước muốn thấm qua một điểm nào đó trên bức tường thì tại điểm đó tất cả 4 lớp chống thấm đều phải có khuyết tật trong quá trình thi công. Điều đó là không thể xảy ra.
 
Từ những phân tích trên đã cho chúng ta thấy, giải pháp chống thấm tầng hầm chủ động đã nêu có mức an toàn chống thấm rất cao, gần như là tuyệt đối không gay thấm dột. Giải pháp này cho phép có thể có những sai sót tròng chất lượng thi công nào đó cho từng lớp chống thấm mà vẫn không gây thấm qua nền và tường gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN