Báo giá các sản phẩm SIKA mới nhất

03/06/2020
bao-gia-cac-san-pham-sika-moi-nhat

Công ty TNHH TM&DV USS Việt Nam là đơn vị phân phối hàng đầu các sản phẩm của SIKA tại Việt Nam.Từ năm 2022 sang năm 2023 giá cả các mặt hàng hóa chất của SIKA biến động manh do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và chiến tranh ở Ukraina. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các đơn giá mới nhất chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách bản báo giá các hóa phẩm cơ bản của SIKA Việt Nam. Báo giá này thay thế cho tất cả các báo giá từ năm 2022 trở về trước. Rất vui được đồng hành cùng quý đại lý, nhà thầu và khách hàng trên mọi miền đất nước.

Báo giá SIKA mới nhất
TT Tên Sản phẩm ĐVT Đóng gói

Đơn giá/ ĐVT

(Chưa VAT)

Giá thành phầm ( Bao gồm VAT)
I Phụ gia bê tông
1 Sikament NN lít Can 5 lít 37.300 205.150
2 Sikament NN lít Can 25 lít 36.200 995.500
3 Sikament R4 lít Can 5 lít 35.000 192.200
4 Sikament R4 lít Can 25 lít 33.000 907.500
5 Sikament R7N lít Can 5 lít 26.000 143.000
6 Sikament R7N lít Can 25 lít 20.000 550.000
7 Sikacrete PP1 kg Bao 20 kg 19.000 418.000
8 Sika Intraplast Z-HV kg Bao 18 kg 99.000 99.160.200
II Vữa trộn sẵn gốc Xi măng
9 Sika Grout 214-11 kg Bao 25 kg 10.000 275.000
10 Sika Grout 214-11 HS kg Bao 25 kg 22.000 605.000
11 Sika Grout GP kg Bao 25 kg 8.400 231.000
12 Sika Monotop 610  kg Bao 25 kg 54.500 1.498.750
13 Sika Monotop R kg Bao 25 kg 54.500 1.498.750
13a Sika Monotop 615 HB kg Bao 25 kg 54.500 1.498.750
14 Sika Refit 2000  kg Bao 20 kg 25.000 550.000
15 Sika Tilebond GP  kg Bao 25 kg 7.200 198.000
15a Sika Tile Grout kg Túi 1 kg 25.000 27.500
III Sản phẩm chống thấm
16 Sika Lite lít Can 5 lít 43.000 236.500
17 Sika Lite lít Can 25 lít 40.000 1.100.000
18 Sika latex TH lít Can 5 lít 48.000 264.000
19 Sika latex TH lít Can 25 lít 46.000 1.265.000
20 Sika latex lít Can 5 lít 82.000 451.000
21 Sika latex lít Can 25 lít 76.000 2.090.000
21a Sikatop seal 105 Kg Bộ 25 kg 23.636 650.000
22 Sikatop seal 107 Kg Bộ 25 kg 30.909 850.000
23 Sikatop seal 109 Kg Bộ 15 kg 59.393 980.000
24 Sika 102 Kg Túi 2 kg 145.000 319.000
25 Sikaproof membrane Kg Thùng 6 kg 56.000 369.600
26 Sikaproof membrane Kg Thùng 18kg 55.555 1.100.000
27 Sika Raintile White Kg Thùng 4 kg 98.000 432.080
28 Sika Raintile White Kg Thùng 20 kg 94.000 2.068.000
29 Sika Raintile Grey Kg Thùng 4 kg

98.000

432.080
30 Sika Raintile Grey Kg Thùng 20 kg

94.000

2.068.000

30a Sika 1F Kg Thùng 6 kg 81.666 538.995
30b Sika 1F Kg Thùng 18 kg 80.000 1.584.000
30c SikaCoat Plus Kg Thùng 20 kg 160.000 3.520.000
31 SikaLastic 632 R Kg Thùng 21 kg 175.000 4.042.500
32 SikaLastic 680 Kg Thùng 25 kg 103.000 2.832.500
33 SikaLastic 110 Kg Thùng 20 kg 115.000 2.530.000
34 SikaLastic U Primer Kg Thùng 14 kg 190.000 2.926.000
35 Sika Poxitar F Kg Bộ 10 kg 298.000 3.278.000
35a SikaLastic 590 Kg Thùng 20 kg 119.000 2.618.000
35b Sika Poxitar MY kg Bộ 21 kg 320.000 7.392.000
36 Sikabit W15 m2 Cuộn 20m2 139.000 3.058.000
36a Sikabit 1 kg Bao 25 kg 7.840 215.600
36b Sika Reemat Premium 120 m2 Cuộn 276m2 66.000 20.037.600
36c Sikabit Pro P-40-0-Sand m2 Cuộn 10m2 131.000 1.441.000
36d Sikabit Pro P-40-0-MG m2 Cuộn 10m2 145.000 1.595.000
36e Sikabit Pro P-30-0-Sand m2 Cuộn 10m2 105.000 1.155.000
37 BC Bitument Coating kg Thùng 20 kg 85.000 1.870.000
38 Sika Bituseal T140 SG m2 Cuộn 10m2 159.000 1.749.000
40 Sika Bituseal T140 MG m2 Cuộn 10m2 170.000 1.870.000
41 Sika Bituseal T130 SG m2 Cuộn 10m2 119.000 1.309.000
42 Sika Torch 3VN m2 Cuộn 10m2 105.000 1.155.000
IV Băng cản nước
43 Sika SwellStop II m 7.6m 80.000 668.800
44 Sika Hydrotile CJ m 10m 199.000 2.189.000
44a Sika multiseal 7.5 cm m Cuộn 10m 48.500 533.500
45 Sika Waterbar O15 m Cuộn 20m 134.000 2.948.000
46 Sika Waterbar O20 m Cuộn 20m 210.000 4.620.000
47 Sika Waterbar O25 m Cuộn 20m 260.000 5.720.000
48 Sika Waterbar O32 m Cuộn 15m 310.000 5.115.000
49 Sika Waterbar V15 m Cuộn 20m 134.000 2.948.000
50 Sika Waterbar V20 m Cuộn 20m 161.000 3.542.000
50a Sika Waterbar V20 ECO-VN m Cuộn 20m 101.000 2.222.000
51 Sika Waterbar V25 m Cuộn 20m 198.000 4.356.000
52 Sika Waterbar V32 m Cuộn 15m 257.000 4.240.500
V Chất kết nối gốc Epoxy
53 Sikadur 731 kg Bộ 1 kg 220.000 242.000
54 Sikadur 732 kg Bộ 1 kg 310.000 341.000
55 Sikadur 752 kg Bộ 1 kg 380.000 418.000
56 Sika Anchorfix 3001 Tuýp Tuýp 600 ml 570.000 627.000
56a Sika Anchofix S Tuýp Tuýp 300 ml 310.000 341.000
56b Sikadur 20 Crackseal Tuýp Tuýp 160 gr 180.000 198.000
VI Keo trám khe
57 Sika Primer 3N Lít Lon 1 lít 1.300.000 1.430.000
58 Sikaflex Contrucion AP White Tuýp Tuýp 600ml 160.000 176.000
59 Sikaflex Contrucion AP Grey Tuýp Tuýp 600ml 150.000 165.000
60 Sikaflex Pro 3WF Tuýp Tuýp 600ml 197.000 216.700
VI Sản phâm cho sàn công nghiệp
52 Sikafloor Chapdur Grey Kg Bao 25 kg 6.200 175.500
53 Sikafloor Chapdur Green Kg Bao 25 kg 14.000 385.000
54 Sikafloor Curehard 24 lít Can 25 lít 70.000 2.117.500
55 Sikaloor 161 kg Bộ 10 kg 253.000 2.783.000
56 Sikafloor 2530 W kg Bộ 10 kg 250.000 2.750.000
57 Sikafloor 263 SL kg Bộ 10 kg 242.000 2.662.000
58 Sikafloor 264 SL kg Bộ 10 kg 242.000 2.662.000
59 Sikafloor 81 Epocem kg Bộ 23kg 55.000 1.391.500
60 Sikafloor 75 Epocem kg Bộ 24 kg 55.000 1.452.000

Trên đây là báo giá sika năm 2023 phục vụ bán lẻ các sản phẩm, với các dự án có khối lượng lớn hãy liên hệ ngay với chúng tối để có báo giá tốt nhất. Hotline: 0906.191.027

>>> Xem thêm:

Danh mục và vị trí ứng dụng của một số sản phẩm SIKA trong công trình

Biện pháp chống thấm nhà vệ sinh với các sản phẩm SIKA

Bình luận (149)
binh-luan

1

03/06/2020

555
binh-luan

1

03/06/2020

555
binh-luan

1

03/06/2020

555
binh-luan

1

03/06/2020

555
binh-luan

1

03/06/2020

555
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN