Báo giá các sản phẩm SIKA mới nhất ( update 2020 )

03/06/2020
bao-gia-cac-san-pham-sika-moi-nhat-update-2020

Công ty TNHH TM&DV USS Việt Nam là đơn vị phân phối hàng đầu các sản phẩm của SIKA tại Việt Nam.Từ năm 2019 sang năm 2020 giá cả các mặt hàng hóa chất của SIKA biến động manh. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu các đơn giá mới nhất chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách bản báo giá các hóa phẩm cơ bản của SIKA Việt Nam. Báo giá này thay thế cho tất cả các báo giá từ năm 2019 trở về trước. Rất vui được đồng hành cùng quý đại lý, nhà thầu và khách hàng trên mọi miền đất nước.

Báo giá các sản phẩm SIKA
TT Tên Sản phẩm ĐVT Đóng gói Đơn giá/ ĐVT Giá thành phầm ( Bao gồm VAT)
I Phụ gia bê tông
1 Sikament NN lít Can 5 lít 36.300 181.500
2 Sikament NN lít Can 25 lít 35.200 880000
3 Sikament R4 lít Can 5 lít 34.000 170.000
4 Sikament R4 lít Can 25 lít 32.000 800.000
5 Sikament R7N lít Can 5 lít 25.000 125.000
6 Sikament R7N lít Can 25 lít 19.000 475.000
7 Sikacrete PP1 kg Bao 20 kg 18.000 360.000
8 Sika Intraplast Z-HV kg Bao 18 kg 99.000 1.782.000
II Vữa trộn sẵn gốc Xi măng
9 Sika Grout 214-11 kg Bao 25 kg 9.900 247.500
10 Sika Grout 214-11 HS kg Bao 25 kg 22.000 550.000
11 Sika Grout GP kg Bao 25 kg 8.400 210.000
12 Sika Monotop 610  kg Bao 25 kg 54.500 1.362.500
13 Sika Monotop R kg Bao 25 kg 54.500 1.362.500
14 Sika Refit 2000  kg Bao 20 kg 25.000 625.000
15 Sika Tilebond GP  kg Bao 25 kg 7.200 180.000
III Sản phẩm chống thấm
16 Sika Lite lít Can 5 lít 42.000 210.000
17 Sika Lite lít Can 25 lít 40.000 1.000.000
18 Sika latex TH lít Can 5 lít 48.000 240.000
19 Sika latex TH lít Can 25 lít 46.000 1.150.000
20 Sika latex lít Can 5 lít 84.000 390.000
21 Sika latex lít Can 25 lít 82.000 2.050.000
22 Sikatop seal 107 Kg Bộ 25 kg 28.000 700.000
23 Sikatop seal 109 Kg Bộ 15 kg 56.000 840.000
24 Sika 102 Kg Túi 2 kg 145.000 290.000
25 Sikaproof membrane Kg Thùng 6 kg 60.000 360.000
26 Sikaproof membrane Kg Thùng 18kg 44.000 792.000
27 Sika Raintile White Kg Thùng 4 kg 98.000 392.000
28 Sika Raintile White Kg Thùng 20 kg 94.000 1.880.000
29 Sika Raintile Grey Kg Thùng 4 kg

98.000

392.000
30 Sika Raintile Grey Kg Thùng 20 kg

94.000

1.880.000
31 SikaLastic 632 R Kg Thùng 21 kg 175.000 3.675.000
32 SikaLastic 680 Kg Thùng 25 kg 103.000 2.575.000
33 SikaLastic 110 Kg Thùng 20 kg 115.000 2.300.000
34 SikaLastic U Primer Kg Thùng 14 kg 190.000 2.660.000
35 Sika Poxitar F Kg Bộ 10 kg 298.000 2.980.000
36 Sikabit W15 m2 Cuộn 20m2 139.000 2.780.000
37 BC Bitument Coating kg Thùng 20 kg 85.000 1.700.000
38 Sika Bituseal T140 SG m2 Cuộn 10m2 159.000 1.590.000
40 Sika Bituseal T140 MG m2 Cuộn 10m2 170.000 1.700.000
41 Sika Bituseal T130 SG m2 Cuộn 10m2 119.000 1.190.000
42 Sika Torch 3VN m2 Cuộn 10m2 105.000 1.050.000
IV Băng cản nước
43 Sika SwellStop II m 7.6m 80.000 608.000
44 Sika Hydrotile CJ m 10m 199.000 1.990.000
45 Sika Waterbar O15 m Cuộn 20m 134.000 2.680.000
46 Sika Waterbar O20 m Cuộn 20m 210.000 4.200.000
47 Sika Waterbar O25 m Cuộn 20m 260.000 5.200.000
48 Sika Waterbar O32 m Cuộn 15m 310.000 4.650.000
49 Sika Waterbar V15 m Cuộn 20m 134.000 2.680.000
50 Sika Waterbar V20 m Cuộn 20m 145.000 2.900.000
51 Sika Waterbar V25 m Cuộn 20m 198.000 3.960.000
52 Sika Waterbar V32 m Cuộn 15m 257.000 3.855.000
V Chất kết nối gốc Epoxy
53 Sikadur 731 kg Bộ 1 kg 220.000 220.000
54 Sikadur 732 kg Bộ 1 kg 290.000 290.000
55 Sikadur 752 kg Bộ 1 kg 345.000 345.000
56 Sika Anchorfix 3001 Tuýp Tuýp 600 ml 570.000 570.000
VI Keo trám khe
57 Sika Primer 3N Lít Lon 1 lít 950.000 950.000
58 Sikaflex Contrucion AP White Tuýp Tuýp 600ml 160.000 160.000
59 Sikaflex Contrucion AP Grey Tuýp Tuýp 600ml 150.000 150.000
60 Sikaflex Pro 3WF Tuýp Tuýp 600ml 197.000 197.000
VI Sản phâm cho sàn công nghiệp
52 Sikafloor Chapdur Grey Kg Bao 25 kg 6.200 155.000
53 Sikafloor Chapdur Green Kg Bao 25 kg 14.000 350.000

Trên đây là báo giá bán lẻ các sản phẩm, với các dự án có khối lượng lớn hãy liên hệ ngay với chúng tối để có báo giá tốt nhất. Hotline: 0906.191.027

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN